دوستانه و غیر رسمی؛ فدریکو برناردسکی به تورنتو پیوست


MOEIN RMCF

ساری در برخی بازی ها به ندرت حرکت ناموفق انجام می دهد، اما به طور کلی، برای یک وینگر، این سرطان خالص است.
بدترین حرکت من این بود که چانتا بازیکن لیون را دریبل زدم و دروازه خالی گل نخوردم، این صحنه زیبا سرنوشت بازی و آینده خود ساریو بود.