دلیل سرقت مسلحانه عروس و داماد در نیسان آبی!
متهم که چاره ای جز گفتن حقیقت نداشت، درباره نحوه تهیه اسلحه و سرقت مسلحانه در مشهد گفت: چند وقت پیش یک وانت نیسان را به صورت اقساطی خریدم تا بتوانم روی آن کار کنم و مخارج زندگی ام را تامین کنم. کار نداشتم و نمی توانستم ماهانه پرداخت کنم دو میلیون تومن اقساط ماشین می پردازم. همان موقع بود که تصمیم گرفتم از طریق سرقت مسلحانه پول به دست بیاورم.