دلیل بارش باران های سیل آسای تابستان چه بود؟
یکی از اعضای هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد گفت: گسترش کم فشار در قسمت پایین جو بر روی مرکز در جنوب ایران همراه با جابجایی سمت شمال پرفشار منطقه گرمسیری و انتقال یک مقدار قابل توجهی رطوبت از دریاهای جنوب، شرایط مناسبی را برای وقوع بارندگی ها فراهم می کند و رگبار سنگینی را در ایران ایجاد کرده است.