دشمن اجتناب کرده اند اقتدار نیروهای مسلح ملت در هراس است


دشمن از اقتدار نیروهای مسلح کشور در هراس است

فرمانده نیروی زمینی نظامی همراه خود اذعان به آمادگی نظام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای مسلح برای مقابله همراه خود تهدیدات دشمن خاطرنشان کرد: دشمن اجتناب کرده اند اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هراس دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرأت حمله ندارد.


به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ کیومرث حیدری اجتناب کرده اند فرماندهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندان نظامی در اصفهان ذکر شد: خودکفایی در مونتاژ از کیت نیروی دریایی الگوی ای اجتناب کرده اند اعتقاد به کودکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده برای کاهش وابستگی ملت است. استقلال. نیروهای مسلح».


وی همراه خود ردیابی به عملیات زمینی نظامی ذکر شد: توانایی های در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگاه نیروهای مسلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیثیت نظام حاصل همین رضایت اجتناب کرده اند توان خانه است.


فرمانده نیروی زمینی نظامی در یکپارچه ذکر شد: نیروی زمینی نظامی در تامین از کیت در ۲۳ بخش خدماتی به خودکفایی رسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازی به حاضر تسهیلات اجتناب کرده اند کشورهای تولید دیگری ندارند.


حیدری آمادگی نظام برای مقابله همراه خود تهدیدات دشمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای مسلح را خوشحال از توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: دشمن اجتناب کرده اند اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می ترسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرأت حمله ندارد.


وی همراه خود ردیابی به جایگاه نیروی دریایی ملت در جهان بین الملل خاطرنشان کرد: دشمن به توانمندی نیروهای مسلح پی برده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان نیروی دریایی نظامی ایران در دنیا حیاتی است.


فرمانده نظامی همراه خود ردیابی به توطئه رسانه های غربی علیه ایران ذکر شد: دشمن در صدد سیاه نمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل نقطه ضعف را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیر در موفقیت انقلاب است، با این حال به معنای واقعی کلمه هستند سطح قوت ما خاص است.


انتهای پیام/