دستبند‌هایی برای مطابقت اندام کدام ممکن است همراه خود حرکت هیکل هزینه می‌شوند


به گزارش شفاف، محققان دانشکده لافبورو انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده مورتاوا در سریلانکا فناوری جدیدی را رشد داده اند کدام ممکن است آن‌ها را قادر می‌سازد به همان اندازه پارچه‌های عادی را به پارچه‌هایی تغییر کنند کدام ممکن است در موقعیت به ساخت قدرت اجتناب کرده اند حرکت هیکل هستند.

محققان {در این} ابداع شخصی بر فناوری نانو توربین‌های تریبوالکتریک کدام ممکن است برای سایبان فیلامنتی، محافظت غوطه‌وری را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ روی صفحه برای اعمال محلول‌های الکترواکتیو استفاده می‌شود، تکیه کرده اند.

همراه خود فناوری حاضر شده، پارچه‌ها در موقعیت به ساخت ۳۵ ولت انرژی الکتریکی اجتناب کرده اند طریق اقدامات کودک نوپا روزانه هیکل انسان هستند.

دکتر ایشارا دارماسینا، محقق کالج مهندسی انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانیک {در این} دانشکده انگلیسی دلیل داد کدام ممکن است این فناوری جدید ایده لباس خوب را اصلاح می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابستگی روزانه به پوشیدنی‌ها را استفاده شده‌تر می‌تدریجی.

همراه خود استفاده اجتناب کرده اند این فناوری جدید، روزی کدام ممکن است انسان در کل مسکن روزمره شخصی به طور دوره ای حرکت می‌تدریجی، توربین‌های نانوالکتریک همراه خود حرکت هیکل آغاز به ارتعاش می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث ساخت بار‌های {الکتریکی} اجتناب کرده اند طریق فرآیندی به تماس گرفتن رسانش الکترواستاتیک می‌شود.

هدف این کارکنان تحقیقاتی در وسط آتی ساخت پارچه‌های فوق خوب {است تا} بتوان اجتناب کرده اند آن‌ها برای نیازها بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور قابل توجهی حاضر شرکت ها مراقبت‌های بهداشتی اجتناب کرده اند راه در اطراف استفاده کرد به همان اندازه اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید متخصصان بتوانند اجتناب کرده اند طریق حسگر‌ها بر وضعیت مبتلایان شخصی نظارت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید متغیر‌های حیاتی هیکل فرد مبتلا را اجتناب کرده اند طریق لباس‌های او کدام ممکن است می‌توانند شامل انواع زیادی حسگر باشند، زیر تذکر داشته باشند.

تأمین: تجهیزات گلف خبرنگاران جوان