در این ۸ نقطه تهران خانه نخرید!
به گزارش نقشه آنلاین پایگاه سنجش آلودگی صوتی تهران، بزرگراه حکیم منطقه ۲ با ۷۳.۶ دسی بل، بزرگراه شهید انوشم در منطقه ۶ با ۷۱، محله نیروی هوایی در منطقه ۱۳ با ۷۰.۱ دسی بل، محله آذری در منطقه ۱۰ با ۷۲ دسی بل، ۹ دسی بل، محله بعث در منطقه ۱۶ با ۷۰.۵، محله امیرکبیر در منطقه ۱۲ با ۷۲.۳، میدان خراسان در منطقه ۱۲ با ۷۴.۳، میدان نماز (شهر ری) در منطقه ۲۰ با ۷۰.۷ دسی بل. هشت نقطه قرمز تهران با شاخص بالای ۷۰ دسی بل در وضعیت خطرناکی قرار دارند.