دریافت کمیسیون از دستگاه های اجرایی برای پاسخگویی به سوالات بانکی
از آنجایی که بانک‌ها برای استفاده از خدمات و اطلاعات سیستم‌های دولتی و پاسخ به سؤالات مراجع مختلف مانند قوه قضائیه، فرجا و غیره مستلزم هزینه‌های عملیاتی و تخصیص منابع انسانی هستند، خدمات دولتی باید هزینه‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی را بازپرداخت کنند. بانک “آنها باید آن را پرداخت کنند”.