درگیری بین یک سرباز روسی و یک افسر ارشد را در یک خوابگاه می بینم
یک سرباز روسی در خوابگاه سربازی پوتین با تمام توان به صورت افسر مافوق خود کوبید. این اتفاق زمانی رخ داد که این افسر ارشد طی درگیری لفظی با این سرباز در جمله ای جنجالی. آجیل و طعمه سوخته از ویژگی های حاضران در بسیج مردمی بود. منبع: خبرآنلاین