درگذشت مرتضی روحبانیبه گزارش پایگاه خبری صراط به گزارش ایسنا، یکی از بستگان مرتضی روحبانی با اعلام این خبر به ایسنا گفت که وی ۱۵ مرداد ماه درگذشت.

مرتضی روحبانی محقق، نویسنده و مترجم در سال ۱۳۱۲ در تهران به دنیا آمد. او در جوانی از طرفداران نهضت ملی شدن نفت بود و در اواسط دهه ۱۳۳۰ پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ از ایران مهاجرت کرد و در آلمان غربی به تحصیل روانشناسی پرداخت و با کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در آلمان همکاری کرد. او علاوه بر برخی فعالیت های تجاری، یک کتابفروشی نیز در شهر هانوفر تأسیس کرد که بعدها پس از بازگشت به خانه، آن را به کارمندان آلمانی خود سپرد. با پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۸ به ایران بازگشت و در لواسان ساکن شد. مسائل فرهنگ و بویژه تأثیر و سهم فرهنگ و تمدن ایرانی- اسلامی در تمدن جهانی از موضوعات مورد توجه وی بود.

از آثار روحانی می توان به «سیاست عملی» (۱۳۶۵)، «فرهنگ شرق و غرب: تحلیل تاریخ از منظر روان شناختی» (نشر نی، ۱۳۷۹)، «فرهنگ شرق و چالش های فرهنگ شرق» (نشر سوم، ۱۳۸۶) اشاره کرد. تمدن غرب» و چالش های آن» (چاپ سوم، ۱۳۸۶)، «روح ایرانی؟ روح شرقی: مروری بر کتاب «اقتباس ایرانی مهندس بازرگان» (چپخش، ۱۳۸۶) و ترجمه های آن در یوهانس گوتنبرگ/ ماتیاس گسکه (اسلامی). انتشارات فرهنگ، ۲۰۱۳) و فرهنگ اسلامی در اروپا / سیگرید هونکه (چاپ نهم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، ۱۳۹۵) اشاره کرد.