درخواست تجدیدنظر سردار آزمون در پرونده جنجالی روسیه


زندگی من بارک است…

آخه جان همون پسر موضعش رو در برنامه نگفته “من مردم؟! من فلانی هستم، من گوز بزرگی هستم؟! اگر تو هم مردی، بیا به خودت بزن. کلمات. زمین و غیره؟!”)
.
.
خب مورتیک به جای اینکه بیای یه چیزی بگه و بزرگترین نقش ملی رو بگیری حداقل حضانت بچه ای که رد کردی رو بگیر (((:
به قول خودت شاد باش😅

امیدوارم به آرزویی که با خنده گفتی، یعنی دیدار با رهبر معظم انقلاب، نون همه ای کبیر، برسی.

یک سری جنازه جمع کردی، از مربیت گرفته تا بازیکنانت تا رئیس فدراسیونت، همه تو را انتخاب کردند.
کارتون من خیال مالی در تلویزیون و نکات باغیس.
واقعا نمیفهمم بچه های اینجا هنوز به تیم ملی حسادت میکنند و دوست دارند!!
این گروه جوهره گوهه است.
چقدر هنوز قرآن را دوست داری 😂