داستان ناتمام کالسکه های «زنی مثل تهران».


«زنی مثل تهران» داستان ناتمام ۵ زنی است کدام ممکن است برای افزایش داستان شخصی وارد مسکن شدند.


به گزارش خبرنگار ایلنا، کتاب ۱۰۴ صفحه ای «زنی مثل تهران» نوشته مهسا دهقانی پور به تازگی توسط نشر هیلا به هزینه ۲۵ هزار تومان چاپ شده شده است.


زنی مثل تهران داستان ناتمام ۵ زن اجتناب کرده اند صدها هزار زن ساکن تهران است. در کوچه پس کوچه های تاریک شوش، سینماهای فرسوده خیابان لاله زار، برج های بلند سادات آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ داستان به هم پیوسته زنانی کدام ممکن است دلخور اجتناب کرده اند کنارشان می گذرند. داستان زنی است کدام ممکن است وارد مسکن تبدیل می شود، مسکن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای افزایش داستان شخصی اجتناب کرده اند مسکن خارج تبدیل می شود. داستان تعدادی از روز سرگردانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرگردانی در تهران کدام ممکن است در سال هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نود را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت {اتفاق افتاد}.


ونوشه، نجات، صحرا، آبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوهره ۵ زنی هستند کدام ممکن است روایت می کنند کدام ممکن است در شهری مثل تهران چه اتفاقی برای یک دختر می افتد. این خانمها در سنین مختلف هستند. زنی مثل تهران داستان شهری است کدام ممکن است بی رحم ممکن است هویت جدیدی برای ساکنانش بسازد. هویتی کدام ممکن است شاید تنها راه ناپایدار اجتناب کرده اند آن شهر باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مجموعه داستان حکایت اجتناب کرده اند این قدم گذاشتن دارد.


انتهای پیام/