خوب: اجتناب کرده اند لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات در جام جهانی خبری نیست/ کارکنان سراسری خواستن به رشد تاکتیکی دارد.


حمید خوب در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، دانستن درباره پیروزی ۲ بر صفر کارکنان سراسری مقابل لبنان در فینال ورزشی مقدماتی جام جهانی ذکر شد: ورزشی خوبی انجام دادیم، در واقع فوتبال ما فضا دارد. لبنان تمدید شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سود نسبت به لبنان دوره ای است. حریف می خواست خوب ورزشی بسته انجام دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود اتلاف وقت دروازه شخصی را بسته نگه دارد. با این حال بعد اجتناب کرده اند گل، لبنان بازتر ورزشی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما راحتتر ورزشی کردیم.

وی افزود: همراه خود وجود ورودمان به جام جهانی شناخته شده به عنوان سرگروه، نباید فریب نتایج مسابقات را در مقدماتی جام جهانی بخوریم از در جام جهانی خبری اجتناب کرده اند کارکنان هایی معادل امارات نیست. لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق». برای حضور قادر مطلق در جام جهانی باید به کارکنان سراسری رشد تاکتیکی بدهیم. ما نباید ساده به حفاظت اجتناب کرده اند ۱۱ نفر در جام جهانی در نظر گرفته شده کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر واقعاً پیش بینی صعود به مرحله گروهی در جام جهانی را داریم، باید مسابقات تدارکاتی خوبی داشته باشیم به همان اندازه کارکنان سراسری انسجام بیشتری داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار تاکتیکی بهتری انجام دهد. ما قطعا گیمرها خوبی داریم، با این حال این گیمرها خوشایند خواستن به آمادگی خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم آمادگی دارند.

خوب تاکید کرد: پیروزی مقابل کارکنان هایی معادل لبنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امارات اتفاق خوبی است با این حال باید افق دید شخصی را افزایش دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارکنان باید رویکرد شخصی را تنظیم دهد به همان اندازه حضور پررنگی در جام جهانی داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزشی های قابل قبولی در جام جهانی حاضر دهد. ” آرنا. “

انتهای پیام
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید