خواه یا نه شیر طبیعی ممکن است متفاوت شیر لبنیات باشد؟
انسان ها صدها سال است کدام ممکن است شیر لبنیات را شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند رژیم غذایی روزانه شخصی بلعیدن می کنند. این مایع کدام ممکن است مقدمه کل طیف محصولات لبنی را تشکیل می دهد، معمولاً اجتناب کرده اند گاو، بز، گوسفند هر دو شتر گرفته تبدیل می شود. در حالی کدام ممکن است همه پستانداران شیر ساخت می کنند، انسان ها معمولاً ساده تعدادی از نوع شیر بلعیدن می کنند.