خواستگاری فن از دختر مورد علاقه اش در مقابل ژوزه مورینیو (فیلم)
یکی از هواداران رم در مقابل ژوزه مورینیو از دختر مورد علاقه خود خواستگاری کرد. مورینیو و دستیارانش گیج شده بودند اما به سرعت فهمیدند چه اتفاقی دارد می افتد. مرد روی یک زانو نشست و از زن خواستگاری کرد. مورینیو پس از هدایت رم به لیگ اروپا در فصل گذشته، که اولین جام بزرگ اروپایی آنها بود، در حال حاضر در پایتخت ایتالیا یک قهرمان است./منبع: فرارو