خطیب زاده در سوگ درگذشت آرمان سراسری مدیرمسئول این روزنامه به سوگ نشست.


خطیب زاده در سوگ درگذشت آرمان ملی مدیرمسئول این روزنامه به سوگ نشست.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی درگذشت مدیرمسئول را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب امتیاز روزنامه آرمان سراسری را ابراز تاسف کرد.


به گزارش ایلنا، محتوای متنی پیام سعید خطیب زاده به رئوس مطالب زیر است:


به تماس گرفتن خدا

مدیرمسئول روزنامه آرمان سراسری شری. خبر درگذشت ناگهانی حسین عبدالله موجب تأثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثر فراوان شد.

این مصیبت وارده را به خانوار داغدار این کارمند پرتلاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسوز رسانه، گروه رسانه ای ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویژه همکاران وی در مجموعه روزنامه آرمان سراسری آسایش عرض می کنم.

اجتناب کرده اند خداوند رحمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحیم غفران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خانوار داغدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه بازماندگان مسالت دارم.


انتهای پیام/