خطیب زاده برگزاری اجلاس شرارت در فلسطین اشغالی را محکوم کرد.سعید خطیب زاد، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درست در این لحظه (دوشنبه) برگزاری اجلاس شیطانی در فلسطین اشغالی را محکوم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را خیانت به آرمان فلسطین توضیح دادن کرد.

وزرای خارجه ۴ ملت عربی مصر، امارات، بحرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراکش روز یکشنبه در نشستی همراه خود حضور یایر لاپید وزیر خارجه اسرائیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در نقب اشغالی نمایندگی کردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همراه خود ردیابی به دیدار خائنان به آرمان فلسطین همراه خود جفاگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غاصبان قدس شریف در سرزمین های اشغالی فلسطین تاکید کرد: فلسطین پاداش ای به رژیم اسرائیل است کدام ممکن است کشتار کودکان یکپارچه دارد. کشتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشغال سرزمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص تاریخی ملایم کرد کدام ممکن است الگو آشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسلیم تنها به شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیر حامیان آن انجامید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حکومت های اسلامی آزاد نخواهند شد.

خطیب زاده در نهایت نسبت به نزاع را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرارت صهیونیست ها در جهان هشدار داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش روابط دوجانبه همراه خود کشورهای جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود توطئه صهیونیستی- آمریکایی برای دامن زدن به آن است تاکید کرد. فتنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزاع افزایش بی ثباتی در غرب آسیا

گفتنی است حماس را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهاد اسلامی در فلسطین برگزاری نشست وزرای خارجه برخی کشورهای عربی همراه خود رژیم صهیونیستی در جهان نقب اشغالی را محکوم کردند.

به گزارش فارس، «آنتونی بلینکن» وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه ذکر شد کدام ممکن است واشنگتن به همکاری همراه خود متحدان جهان ای علیه تهدیدات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش یکپارچه خواهد داد.

چون آن است حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه تعدادی از روز پیش در یک واحد مصاحبه تلویزیونی تصدیق شد: در جهان سیاسی ضمن تداوم بهبود همکاری همراه خود کشورهای همسایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان شناخته شده به عنوان میل در پوشش همسایگی مقامات جدید همراه خود حسن نیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدیت، با این حال همواره نسبت به روال سازی روابط کشورهای همسایه همراه خود رژیم صهیونیستی هشدار می دهیم در هر سازمانی روابط دوجانبه شناخته شده به عنوان عاملی عقب کشیدن کدام ممکن است ایمنی جهان را شبح می تدریجی مورد تاکید قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی اجتناب کرده اند حاکمان جهان این موضوع را عمیق نمی دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی دهند. ملاحظه انتقادی