خشن ترین داعش اسیر/کشته ۶۰۰ نفر (عکس)




در اواسط ژوئن ۲۰۱۴، عراق شاهد یکی از فجیع ترین جنایات تاریخ معاصر بود. ۱۷۰۰ جوان از استان های شیعه نشین جنوب و مرکز عراق به طور دسته جمعی در کاخ صدام، دیکتاتور سابق عراق در شهر تکریت واقع در شمال بغداد، سر بریده یا به ضرب گلوله کشته شدند.