خبر خوش برای یحیی گل محمدی


خبر خوش برای یحیی گل محمدی

مصدومیت رامین رضاییان یکی اجتناب کرده اند دغدغه های یحیی گل محمدی بود با این حال درست در این لحظه خبر رسید کدام ممکن است این شرکت کننده اشکال خاصی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است پرسپولیس را در بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجمین دیدار لیگ مقابل بکان همراهی تدریجی.

پرسپولیسی ها امیدوارند جدا از رامین، وحید امیری نیز مقابل پکان به میدان برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر در مخلوط کردن بی نظیر تیمشان قرار گیرد. پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل محمدی چاره ای جز برد در تمام دیدارهای باقی مانده شخصی در لیگ برتر ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر امتیازدهی استقلالی ها هستند. در هفته بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجم کدام ممکن است پرسپولیس میزبان پکان است، استقلال دیداری روی حیله و تزویر همراه خود اصفهان برگزار می تدریجی. در واقع پکان هم مقابل استقلال نماد داده حریف قدرتمندی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینطور نیست کدام ممکن است پرسپولیس خودش را دریافت کرد ببیند.

وحید امیری اجتناب کرده اند ناحیه کمر آسیب دید را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت بهتری دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشکال رضاییان بیش از حد نبود.