خبر خوش برای بازنشستگان


خبر خوش برای بازنشستگان

به گفته سید محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، حدود ۵۵ هزار میلیارد دلار برای احیای حقوق در نظر گرفته شده است و برای بازنشستگان علاوه بر احیای حقوق، حق خانواده و فرزندان نیز افزایش خواهد یافت.

یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اگرچه نمی توان ادعا کرد که افزایش ناشی از احیای حقوق می تواند همه مشکلات مردم در حوزه مالی را حل کند، اما می تواند بخشی از این مشکلات را حل کند.

سید محمدرضا میرتاج الدینی با اشاره به موافقت مجلس با اصول احیای حقوق کارکنان و مستمری بگیران کشوری و لشکری ​​گفت: اقدام دولت برای ارائه لایحه احیای حقوق کارگران و کارگران بازنشستگان در شرایط فعلی اقتصادی تصمیم مناسب و مناسب و ضروری داشتند و مجلس نیز از این لایحه استقبال کرد و در گام اول با یک فوریت لایحه مذکور موافقت کرد و در گام بعدی کلیات آن را تصویب کرد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و ایسکو در شورای اسلامی افزود: پس از تصویب کلیات، جزییات این لایحه در جلسات متعدد کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از رایزنی های فراوان گزارش شد. به صحن علنی مجلس ارجاع شد.

وی با بیان اینکه دولت برای اجرای این لایحه حدود ۵۵ هزار میلیارد دلار منابع در نظر گرفته است که کم نیست، گفت: اگرچه نمی توان ادعا کرد که افزایش ناشی از این احیای حقوق می تواند همه مشکلات مردم را حل کند. بخش مالی است، اما می تواند بخشی از این مشکلات را حل کند زیرا تا حدودی قدرت خرید مردم را افزایش می دهد.

نماینده مردم مورد بحث در مجلس یازدهم اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه مجلس علاوه بر اینکه بر اساس اصلاحیه حقوق بازنشستگان لشکری ​​و کشوری به جز حق خانواده و فرزندان افزایش می یابد. آن را تایید کرد. باید ۵ درصد به این نرخ اضافه شود که کمک هزینه زندگی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و برآورد مجلس ادامه داد: نکته مهم در این زمینه این است که آنچه اکنون به حقوق اضافه می شود پایه است و به این رقم افزایش حقوق سال آینده اضافه می شود.