خبرگزاری دولتی: مذاکرات دوحه امروز به پایان رسید/ سایر موارد بین دو طرف ادامه دارد
یک منبع آگاه در مذاکرات دوحه گفت: به گفته یک منبع آگاه در مذاکرات دوحه، مذاکرات دو روزه دوحه همچنان ادامه دارد و طرف اروپایی همچنان در حال تبادل پیام بین تیم های مذاکره کننده ایران و آمریکا است. این منبع آگاه تصریح کرد: مذاکرات از ابتدا به مدت دو روز برنامه ریزی شده بود و این دور از مذاکرات امروز به پایان می رسد.