خاموشی برج میلاد به خوشحال از پایین


خاموشی برج میلاد به افتخار زمین

برج میلاد فردا ششم فروردین ماه در اجرای ساختار جهانی «ساعت پایین» به مدت عالی ساعت تعطیل تبدیل می شود.


به گزارش ایلنا، ششمین برج مخابراتی جهان همراه با سایر اجزای مهم شهری فردا ۶ فروردین ماه اجتناب کرده اند ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۱:۳۰ به مدت عالی ساعت تعطیل است.


صندوق جهانی شخصیت (WWF) اولین سرمایه گذاری ساعت پایین را در استرالیا در سال ۲۰۰۷ سازماندهی کرد کدام ممکن است همراه خود استقبال خوشایند افراد {در سراسر} جهان مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۱۲۸ ملت در آن نمایندگی کردند.

جشن عصر ایمنی اجتناب کرده اند پایین همراه خود خاموش کردن چراغ های ساختمان های معروف در ۱۸۸ ملت جهان اجتناب کرده اند جمله ایران برگزار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برج میلاد یکی اجتناب کرده اند اولین قطعات شهری در سیاره بود کدام ممکن است به این سرمایه گذاری اتصال. هدف اجتناب کرده اند این کار حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری در مرحله جهانی برای حفاظت اجتناب کرده اند پایین است.

به گزارش روابط کلی برج میلاد، این سیستم اینجا است کدام ممکن است صدها هزار نفر {در سراسر} جهان در فینال شنبه اسفند ماه هر سال بین ساعت ۲۰:۳۰ به همان اندازه ۲۱:۳۰ چراغ های اضافی را به مدت عالی ساعت خاموش کنند. قدرت را ذخیره کن. , مقابله همراه خود اصلاحات اقلیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش آلودگی تنظیم زیست شناخته شده به عنوان عالی حرکت جهانی.


انتهای پیام/