خاطرات هاشمی رفسنجانی، ۹ آبان ۱۳۸۷: ناطق نوری با جدیت می گوید در انتخابات شرکت نمی کنم.خاطرات هاشمی رفسنجانی: آقای [محمدباقر]نوسی، رئیس دفتر آقای [علی‌اکبر]گوینده [نوری، رییس مجلس]آمد و گفت آقای ناتیک جدی می گوید در انتخابات شرکت نمی کنم و از رهبری هم گلایه دارد و از من خواست که بگویم بازنشسته نشو و حضور من را هم ضروری و قابل حل می داند.