خاطرات هاشمی رفسنجانی، ۱ آگوست ۲۰۱۸: مصباح یزدی در نماز جمعه از مجازات اغتشاشگران بسیار تند صحبت کرد و خواستار خشونت، اعدام و سرکوب شد.خاطرات هاشمی رفسنجانی: غلامرضا – همشیرزاده – برای وام آمد و تقاضای ساخت خانه ای که تعاونی کارگران مجلس ساخته بود. غروب با فواد پسر مهدی خوش گذشت. او در استخر شنا تمرین می کرد. ایجاد کتابخانه مدتی طول کشید. طرح توسعه نفت و گاز را با مهدی در میان گذاشتیم که او گفت سرمایه گذاری برای فازهای بعدی پارس جنوبی انجام نشده است.