حیاط شمالی و جنوبی امامزاده داوود پر از گل است – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین نامی درباره آبگرفتگی امامزاده داوود گفت: صحن شمالی و جنوبی امامزاده داوود (ONE) بعد از سیل امروز یک متر و نیم گل و لای پر شده و لودرها در حال تخلیه گل هستند.

وی افزود: مشکل فعلی ما کم عرض بودن دره در امامزاده داوود است که خطر را افزایش داده است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور گفت: هم اکنون صحن شمالی و جنوبی و بقعه پر از گل است. خسارات امروز به اندازه سیل های قبلی نبود، اما خود امامزاده خسارت زیادی دید. ONE مجبور شدیم دیوار جنوبی امامزاده را خراب کنیم تا گل و لای تخلیه شود.