حمله پهپادی نیروهای یمنی به توانایی آرامکو


حمله پهپادی نیروهای یمنی به تاسیسات آرامکو

دارایی ها سعودی اجتناب کرده اند حمله پهپادهای یمنی به توانایی آرامکو خبر دادند.


به گزارش ایلنا به نقل اجتناب کرده اند المیادین، دارایی ها سعودی اجتناب کرده اند حمله پهپادی یمنی به توانایی آرامکو خبر دادند.


تهاجم سعودی علاوه بر این مدعی شد کدام ممکن است ۴ پهپاد یمنی را در عربستان رهگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را هدف قرار داده است.


ائتلاف علاوه بر این ادعا کرد کدام ممکن است علاوه بر این توانایی آرامکو، واحد تولیدی آب شیرین کن در الشکیق نیز هدف حمله ها یمنی ها قرار گرفته است.


نیروهای یمنی توده ها ادعا کرده اند به همان اندازه روزی کدام ممکن است محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوز شکسته نشده داشته باشد به عملیات شخصی شکسته نشده خواهند داد.


انتهای پیام/