حمله نظامی صهیونیستی به اردوگاه آوارگان جنین / کرانه باختری


به گزارش پایگاه خبری صراط به نقل اجتناب کرده اند موقعیت یابی روسیا الیوم، نیروهای اسرائیلی به اردوگاه جنین در شمال غربی حمله کردند.

خبرنگار روسیا الیوم اجتناب کرده اند نبرد از حداکثر فلسطینیان همراه خود نظامی رژیم صهیونیستی خبر داد.

این در حالی است کدام ممکن است کرانه باختری همراه خود تحریک کردن تحرکات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات نظامی رژیم صهیونیستی تحریک کردن تبدیل می شود.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، هشام ابومحفوظ، معاون دبیرکل کنگره خلق فلسطین مقیم خارج اجتناب کرده اند ملت، عملیات از دوام در بئرشبه، خضیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تل آویو را انواع افراد فلسطین در بخش از دوام به سمت اشغالگران عنوان کرد. اشغالگران صهیونیست

ابومحفوظ تاکید کرد: چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ششمین سالگرد روز پایین در پرتو سر عملیات از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد ها علیه نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرک نشینان صهیونیست در قدس اشغالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موجود در سرزمین های اشغالی برگزار تبدیل می شود.