حمله مقتدرانه شریعتمداری به ظریف با چاشنی تند دفاع کلیباف
آقای ظریف و دیگر سیاستمداران آقای روحانی باید از آقای قالیباف و سایر کسانی که در تصویب برنامه اقدام راهبردی رفع تحریم ها مشارکت داشتند که آنها را از خودراضی و انفعال و تسلیم در برابر باج خواهی آمریکا نجات داد، تقدیر و تمجید کنند. معلوم نیست چرا به جای آمریکا عزاداری می کنند بخورید؟!