حمایت اجتناب کرده اند ساخت سرلوحه این سیستم های مقامات {خواهد بود}



آیت الله رئیسی در اولین پیام نوروزی در مصلی اعظم خرمشهر:

رئیس جمهور همراه خود دقیق اینکه انشاءالله امسال بحث اشتغال اولین موضوع ماست، تصریح کرد: بیکاری منشأ همه بلایای مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند ساخت سرلوحه این سیستم های مقامات {خواهد بود}.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی در اولین پیام نوروزی شخصی به ملت ایران در مسجد اعظم خرمشهر همراه خود ردیابی به اینکه بی شک ملت ایران نتیجه استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقامت شخصی را در سال جاری شاهد {خواهد بود}، اظهار داشت: پیام خدمتگزار به جمهوری، امتحان شده در یک روز واحد زمانی برای جمع کردن ایران قادر مطلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیک. هیچ ملتی با بیرون کار فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده حداکثری اجتناب کرده اند دارایی ها انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص به هیچ کاری کف دست نیافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرن جدید باید تحریک کردن در اطراف جدیدی اجتناب کرده اند کار مولد، مفید، پربار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیک برای {همه ما} باشد.
محتوای متنی درست اولین پیام نوروزی رئیس جمهور به رئوس مطالب زیر است.
ای برگردان دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه
هر دو درک ساعت شب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز
ای ترانسفورماتور فاصله را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط
وضعیت ما را {به سمت} بیشتر شدن تنظیم دهید
به تماس گرفتن خدا
الحمدلله پروردگار جهانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسول خدا صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم است.
فرارسیدن عید مبارک نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید احیای شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایین را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال ۱۴۰۱ هجری شمسی را ارائه می دهیم ملت گران قیمت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس معظم انقلاب اسلامی صمیمانه تبریک می گویم.
مصادف شدن عید سعید فطر همراه خود حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) همراه خود تحریک کردن سال جدید را به فال نیک می دانم. اجتناب کرده اند خداوند متعال آرزو می کنم کدام ممکن است حضرت ولی عصر (عج) را رها تنبل.
نوروز تصویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلور تمدنی ارزشی است. سنت تمدن سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنویت بالا سنت تقوا، خانوار دوستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح است.
نوروز امسال دوم تحریک کردن قرن است. به طور گسترده قرن چهاردهم قرن انقلاب اسلامی ملت گران قیمت ایران بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ملت در گذشته تاریخی ابدی {خواهد بود}. قرن جلو انشاءالله قرن مقدمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکوهمندی تمدن ایرانی اسلامی برآمده اجتناب کرده اند انقلاب شکوهمند اسلامی {خواهد بود}.
قرنی کدام ممکن است افراد مسلمان ایران به مدیریت امام خمینی رحمه الله، شخصی را اجتناب کرده اند سیطره غرور را انتخاب کنید و انتخاب کنید استبداد رهایی بخشیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود استقرار افراد سالاری دینی در نظام مقدس اسلام استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادی را مستقر کردند. جمهوری.
ملت گران قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمان ایران، «همین جا» تصویر از دوام شماست. مسجد کامل خرمشهر.
شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب جهان در هشت سال درگیری تحمیلی در یک واحد جبهه مقابل استقلال ایران صف آرایی کردند با این حال در این زمان برای کار با هم همراه خود ایران به رقبا می پردازند. این عظمت ملت غول پیکر ایران است.
ملت ایران عوامل عطف تاریخی سختی را همراه خود سربلندی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال پایین اوج گذاشته است. بعد از همه ادامه دارد اجتناب کرده اند کودک دشمن بی خبر است.
قرن پانزدهم قرن نقشه برداری سرزنده ملت ایران هر دو به عبارتی قرن ایران اسلامی است.
همه اقوام ایرانی اعم اجتناب کرده اند فارس، لر، کرد، آذری، بلوچ، عرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکمن همگی در خدمت این آرمان سراسری هستند. ما همه عالی خانوار هستیم، همراه خود عالی آینده مشترک، خانوار ایرانی.
در هفت ماه پس اجتناب کرده اند به توانایی رسیدن، مقامات نماد داده است کدام ممکن است تصمیم گرفت است به آنچه می گوید، حرکت تنبل.
گفتیم به یاری خدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک افراد الحمدلله می توانیم کرونا را مهار کنیم. ما گفتیم کدام ممکن است ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد را معطل نمی کنیم، همه دیدند کدام ممکن است ضمن مذاکره را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند ابزارهای سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی برای تعمیر جرم تحریم، بر خنثی سازی تحریم ها هدفمند شدیم. همه اجتناب کرده اند شبیه به ماه های اول دیدند کدام ممکن است چگونه به لطف خداوند متعال را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد توانمندی های عالی را سرزنده می کنیم. خوشبختانه {در این} مدت سیگنال هایی اجتناب کرده اند انبساط مالی، وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش دیدنی خوب ارزش خرید و فروش خارجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات غیرنفتی نمایان شد. ما خرید و فروش همراه خود همسایگان شخصی را به نفع افراد افزایش داده ایم. گفتیم کدام ممکن است هدف اولین مقامات مهار تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای پوشش های تورمی است. به فضل الهی این حرکت تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این زمان لاغر تورم در سه ماهه آخر سال کاهش یافته است است. آمار این اعلام کردن را ملایم می تنبل.
ما گفتیم کدام ممکن است ساخت را تهاجمی پیش می بریم. آمارهای مناسب کدام ممکن است ادامه دارد به همان اندازه بالا سه ماهه سوم که هنوز است نماد می دهد انبساط مالی به بیش اجتناب کرده اند ۵ نسبت رسیده است.
گفتیم اجتناب کرده اند همه قابلیت های ملت برای تسریع پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ملت استفاده خواهیم کرد. همه دیدند کدام ممکن است چگونه راه برای خدمت به نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی باز شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه همراه خود هم کف دست به کار شدیم. در این زمان همه نهادهای انقلاب اسلامی همراه با مقامات هستند، همه همراه با افراد هستند.
دوست ندارم زمان هایی کدام ممکن است مسئولان مدام به جیب دادگاه ها تهمت می زدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد را درگیر می کردند، همراه خود همکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافق قوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه نهادها سعی شد اختلافات به دوره ها کارشناسی منتقل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید منبر های مناسب به روحیه تزریق شود. امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نزدیکی برای رفع مشکلات قلبی ما ملت.
گفتیم کدام ممکن است مزیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی افراد را همراه خود هیچ عامل عوض نمی کنیم. همه دیده اند کدام ممکن است ما افزایش توان دفاعی، موشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضایی ملت را در میل قرار داده ایم، از ایمنی ملت در میل است.
امیدواریم مقامات ما دولتی صادق باشد. به وعده های داده شده در پایان حرکت کنید.
مقامات ممکن است، اجتناب کرده اند طریق دیپلماسی سرزنده، تعادل را به پوشش خارجی بازگرداند. غول پیکر‌ترین دستاورد ملت در سال‌های فعلی شکست بدیهی پوشش فشار حداکثری آمریکایی‌ها بود کدام ممکن است همراه خود از دوام افراد ایران بالقوه شد.
افراد گران قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجیب ایران
ما داریم ملت را در مسیر درست حرکت کنید مناسب اداره می کنیم. ما جستجو در آینده ملت توسط دست بیگانگان نبودیم. دوگانگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیگانگی را جدا می گذاریم کدام ممکن است توانایی ملت را تضعیف می تنبل. ما نماد داده ایم کدام ممکن است توانایی میدان به نفع توانایی دیپلماسی است. دیپلماسی ممکن است در خدمت سلامت باشد. ما اجتناب کرده اند روابط بیرونی در خدمت اقتصاد گروه استفاده کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این معنای حکومت تغییر آفرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت محور است.
ملت گران قیمت ایران
من می خواهم مستقیماً اجتناب کرده اند مبارزه کردن ممکن است آگاهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سفرهای شهرستانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در دوره ها نهایی همراه خود افراد آن را حساس می کنم.
در هفت ماهه کار مقامات امتحان شده های زیادی برای افزایش وضعیت معیشتی افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت تورم صورت گرفته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به قشر مستضعف نیز ملاحظه ویژه ای داشته ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید انشاالله این کار را یکپارچه خواهیم داد.
در زمان تحریک کردن به کار مقامات متنوع اجتناب کرده اند کارگاه های تعطیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه تعطیل به ساخت بازگشتند.
امسال انشالله موضوع اشتغال اولین موضوع ماست. بیکاری سرچشمه همه بلایای مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند ساخت سرلوحه کار مقامات {خواهد بود}.
{در این} مدت این سیستم های متعددی در ایجاد ماموریت های غول پیکر سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمرو ای به تصویب رسید.
در بخش ساخت مسکن، کاهش تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل جایگزین های شغلی اقداماتی {انجام شده} کدام ممکن است نتایج آن سریع در ملت نمایان تبدیل می شود.
ملت ایران به فضل الهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون هیچ شکی، امسال را همراه خود استقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایداری شخصی شاهد {خواهد بود}. نتایج پایداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام آنان نیز همچون قبلی بدیهی شده است.
امیدوارم سال جدید سال بالا کرونا {در سراسر} جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوارگی در همه کشورهای جهان باشد.
اولین پیام من می خواهم در نوروز شناخته شده به عنوان خادم جمهوری، اجتناب کرده اند این مرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوم، اجتناب کرده اند سرزمینی گرانبهاتر اجتناب کرده اند روح ایران، به معنای واقعی کلمه هستند پیام کار خستگی ناپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده مستمر برای جمع کردن ایرانی قادر مطلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیک است. هیچ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشوری با بیرون کار فشرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از استفاده اجتناب کرده اند دارایی ها انسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خالص به هیچ کاری کف دست نیافته است. سال جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرن جدید باید سرآغاز در اطراف جدیدی اجتناب کرده اند کار پربار، مفید، پربار را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیک برای {همه ما} باشد.
یاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآوری همه مجاهدان، شهدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایثارگرانی کدام ممکن است در قرن فعلی برای عظمت اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران گران قیمت جنگیدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در رأس آنها امام بزرگوار ماست کدام ممکن است بی شک خورشید تابان قرن چهاردهم است، گرامی می دارم.
بار تولید دیگری عید نوروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن سال جدید را ارائه می دهیم اعضای خانواده تبریک عرض نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای همه ممکن است در سال جدید آرزوی موفقیت، بهزیستی، لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروزی دارم.