حمایت آمریکا از امان بدون قید و شرط است


حمایت آمریکا از امان بدون قید و شرط است

وزیر خارجه اردن تاکید کرد که حمایت آمریکا از کشورش مشروط به هیچ شرطی نیست.


به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری آمون، ایمن صفدی، وزیر امور خارجه اردن تاکید کرد که حمایت آمریکا از کشورش بی قید و شرط است و ممکن است در آینده افزایش یابد.


صفدی توضیح داد که چهارمین یادداشت تفاهم برای مشارکت راهبردی اردن و ایالات متحده (۲۰۲۹-۲۰۲۳) شرایطی برای حمایت واشنگتن از امان در نظر نمی گیرد.


وی گفت: این کمک مشروط نیست. اردن یک سری اصلاحات اقتصادی و اداری را اتخاذ کرده است. این اصلاحات پس از گفتگوی همه جانبه ملی با حضور نمایندگان دولت، سکتور خصوصی و بخش های مرتبط به تصویب رسید.


صفدی با بیان اینکه این اصلاحات برخاسته از اراده اردن بوده و هیچ طرفی آن را تحمیل نکرده است، گفت: این نیاز کشور است که چنین اصلاحاتی را ضروری می کند تا اقتصاد اردن در مسیر موفقیت قرار گیرد.


وزیر امور خارجه اردن با اشاره به اینکه مدت تفاهم نامه امضا شده بین دو کشور ۷ سال است، تاکید کرد که کشورش از سال آینده مورد حمایت قرار خواهد گرفت.انتهای پیام/