حفاظت وسط گروه قرن. پرویز گلیشخانی | اگر گیمرهای شکوفه ای شاعر هستند، هسته بی نظیر فیزیک فوتبال است!


تجزیه و تحلیل انفرادی آثار برگزیده شده گروه قرن را انتخاب کنید و انتخاب کنید برندگان این نظرسنجی اجتناب کرده اند ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ تحریک کردن شد. در نوروز ۱۴۰۱ همراه با ممکن است (سامان خدایی) را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی حدادپور خواهم بود به همان اندازه بازخورد متخصصان کسب اطلاعات در مورد برگزیدگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مختصری را تجزیه و تحلیل کنیم. مروری تاریخی بر دوران پرافتخار اسطوره های فوتبال ایران.

این سیستم سوم به یکی اجتناب کرده اند مدافعان وسط گروه قرن اختصاص دارد. پرویز قلیچ خانی یکی اجتناب کرده اند تصمیم گیری کننده ترین آرای این نظرسنجی عظیم را به بازو آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اولین مدافع میانی گروه برگزیده شده قرن است. با این حال ذخیره او نیز بازیکنی است کدام ممکن است آرای فوق العاده بلندی کسب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همچنان در فوتبال ماهر ورزشی می تنبل. سیدجلال حسینی پس اجتناب کرده اند پرویز گیلشخانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد بنجلی بیشترین آرا را {در این} سمت به بازو آورد. این سیستم همین الان به پرویز گلیشانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سید جلال حسینی اختصاص دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم فردا به محمد بنجلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدافعانی کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند سیدجلال حسینی رای زیادی کسب کردند.

قالب سوم برای اولین گروه هافبک قرن; در شکسته نشده می توانید این این سیستم را تماشا کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای متنی آن را نیز بیاموزید:

سلام روز سوم فروردین ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است دیشب ادعا کردیم همین الان نوبت یکی اجتناب کرده اند مدافعان کلیدی گروه قرن است. پرویز قلیچ خانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند میان ۲۶۰ برگه رأی یکی اجتناب کرده اند قاطع ترین رای ها را چه در کلاس برگزیده شده تیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در بهتر از فوتبالیست های قرن کسب کرد.

برویم آلبوم پرویز قلیچ خانی را ببینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگردیم.

آقای مهدی حدادپور همراه خود سلام مجدد. پرویز گیلشکانی جوری رای داد کدام ممکن است حرفی نگذاشت.

سامان گران سلام خدمت ممکن است دوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید رمز و راز خوبمون عرض میکنم. اجتناب کرده اند پرویز گیلیخانی داستانی می توان اظهار داشت. شخصی پرویز گیلشکانی، منش را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفتارش داستانی است. حتی فناوری من می خواهم، فناوری کودک های ۴۵ به همان اندازه ۵۰ ساله، همین الان بالا ورزشی فوتبال گلیشخانی را ندیده است. اتصال ما همراه خود قیلی خانی به یک زن و شوهر فیلم او محدود تبدیل می شود. گلیشخانی شرکت کننده عجیبی بود همراه خود شخصیتی غیرمعمول. او بازیکنی عظیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عضلانی است کدام ممکن است قابلیت ورزشی در جاده هافبک، هافبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمله را دارد. او هر جا ورزشی می کرد بهتر از بود. هر جا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هر زمان که کدام ممکن است گروه حضور داشت، منصفانه حمایت روحی برای هم تیمی هایش بود. هرجا بود موفقیت این گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن گروه مطمئن بود. پرویز گیلشکانی در تمرینات شخصی رفتارهای عجیبی داشت. به همان اندازه فینال روزهای فوتبال زود ورزش کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیرتر سر خورد.

محمد نوری می گوید روزی کدام ممکن است در تجهیزات گلف البرگ بودیم، منصفانه بار در پایین شماره ۳ بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف می بارید. گلیشخانی بعد اجتناب کرده اند ورزش رفتار همیشگی شخصی را انصراف نکرد. او رفتار داشت شلنگ را روی پایین بالای سرش بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودش را بشوید. آن نقطه رختکن ما دوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم اندازها درست نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها هر دو به اقامتگاه هر دو خانه می رفتند هر دو مثلا پرسپولیسی ها به تجهیزات گلف بولینگ شخصی می رفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنجا آب تنی می کردند. پرویز قلیچ خانی در زمستان های برفی این کار را انجام می دهد. غسل آب خنک، برف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضربات مرگبار پرویز گیلشکانی!

ورزشگاه امجدیه در ضلع شمالی کدام ممکن است بعد اجتناب کرده اند پیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیاده رو است منصفانه ساعت فضا دارد. منصفانه بار اجتناب کرده اند ۲۰ متری آخر اجتناب کرده اند پایین شوت می زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به توپ ضربه می زند، ساعت جلالی است. این را منصفانه بار گفتم. به معنای واقعی کلمه هستند اگر منصفانه شاعر تخیلی فوتبال را در تذکر بگیریم، قالیشخانی فیزیکدان هسته ای فوتبال بود.

این قصه ها نیز توسط بهتاش فریبا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصغر، سرپرست روستا دقیق شد. گفتند می رویم عکس گرفتن پرویز قیش چانی را تماشا می کنیم. فرامرز زولی اظهار داشت: پرویز گیلشخانی تنها بازیکنی است کدام ممکن است ممکن است در تمام گروه های گذشته تاریخی فوتبال ایران حضور داشته باشد.

وقتی این نظرسنجی را انجام می دادیم، آقای حدادپور وقتی همراه خود پیشکسوتان تصمیم گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتند محدوده روی حیله و تزویر است، مهدی حدادپور در پاسخ اظهار داشت: ایده کنید ممکن است همه فوتبالیست ها را بین ۲۵ به همان اندازه ۲۸ سال ساختید. یعنی بالا دوران فوتبال را توجه داشته باشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس محدوده کنید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید زولی فرامار {در این} زمینه دلایل فوق العاده شکوه داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت فلچانی ممکن است در هر تیمی در گذشته تاریخی فوتبال ما حضور داشته باشد. اجتناب کرده اند استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس همین الان چه بگوییم، گروه های عجیب و غریب فوتبال ما کدامند. قلیچ خانی سبکی داشت کدام ممکن است ممکن است در همه این گروه ها ورزشی تنبل. را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی منجتی هم اظهار داشت خرما را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیچی!

جمله ای اجتناب کرده اند علی کفاشیان بگویم، او اظهار داشت کدام ممکن است در نوجوانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانی به ورزشی در عملکرد پرویز گلیشانی کنجکاوی داشتم. ببینید اجتناب کرده اند همه اقشار، پیشکسوتان، رئیس فدراسیون، سرپرست فوتبال همه اجتناب کرده اند پرویز گیلشکانی صحبت کردند. سعید آذری اظهار داشت بهتر از شرکت کننده گذشته تاریخی فوتبال ماست. داریوش مصطفوی اظهار داشت: من می خواهم تضمین می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است به همه می گویید همراه خود ضمانت من می خواهم به قالیشچانی رای بدهید.

جاری اجازه دهید امتحان کنید برخی اجتناب کرده اند این {دیدگاه ها} بیندازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برگردیم.


عامل | جهانگیر کوذری:

انصافا گلیشخانی در فوتبال کشورمان استثنا بود. منصفانه روز نزدیک به ۳۰ سال پیش در یک واحد این سیستم تلویزیونی همراه خود علی پروین صحبت می کردم. گفتم: به تذکر ممکن است بهتر از فوتبالیست ملت ما کیست؟ حتی می توانید به خودتان اطلاع دهید. به من می خواهم اظهار داشت؟ پرویز قلیچ خانی همراه خود هم باشی کیان بودیم. اگر او شرکت کننده فوتبال است، پس من می خواهم چیست؟

من می خواهم او را در وسط حفاظت قرار دادم، می توانستم او را در هافبک دفاعی قرار دهم، با این حال در هر پستی علاوه بر این دروازه بان، او بهتر از است.

عامل | مهدی محمد نبی:

آقای پرویز گیلشخانی اجتناب کرده اند جمله افرادی است کدام ممکن است {در این} فهرست قرار گرفته است.

ورزشی پرویز گیلیخانی را اجتناب کرده اند نزدیک تماشا کرده اید؟

مطمئنا مطمئنا تمام ران هایش به ابعاد ران من می خواهم بود انشالله.

عامل | علی اصغر سرپرست روستا:

. سکسی کن اجتناب کرده اند بزرگان گروه پرسیدم کدام ممکن است چه کسانی هستند؟ گفتند نمی دانی؟ گفتم من می خواهم عظیم نمی شوم. گفتند این پرویز گیلیخانی است. آنجا همراه خود او عکس گرفتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می خواهم اجتناب کرده اند او عکس دارم. اجتناب کرده اند آن نقطه به بعد پرویزخان قلیچ خانی را دنبال کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی آقای پروین در اردوهایی کدام ممکن است رفتیم اجتناب کرده اند پرویزخان شناخته شده به عنوان منصفانه فوتبالیست عظیم یاد کرده است.


حرف های جذاب بزرگان کسب اطلاعات در مورد پرویز گیلشخانی. مثلا رسول قربکندی اظهار داشت قیشخانی مثل بلدوزر بود. جهانگیر کوذری یادآوری جذاب عکس هم داشت. می اظهار داشت منصفانه بار معلم مرا به پایین فرستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت برو این را بگیر. همراه خود پای پیاده تکل زدیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده کردم تانک به من می خواهم اصابت کرده است.

جهانگیرخان اجتناب کرده اند پرویز قیشخانی بلندتر بود. سامان، می خواستم داستانی رئوس مطالب کنم. محمد بنجلی می گوید آن روز کدام ممکن است من می خواهم پدر مسلمان بودم.. اول این اسم ها را بشنو، محمد بنجلی، اکبر میثاقیان، علی رضا گیله عرب، مرحوم مجید تشرفی،… اینها برای خودشان قصاب بودند. محمد بنجلی می اظهار داشت اجتناب کرده اند دروازه رفتن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما همه بالا را می زنیم. اظهار داشت گوشه ای بود، دیدیم پرویزخان اجتناب کرده اند در اطراف می آید. کرنر زدند، ما به هوا پریدیم کدام ممکن است توپ را بزنیم، اصغر خانی هم دروازه بان ما بود، می گوید انگار صحنه را در ذهنم همراه خود خزیدن دیدم. دیدم کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار بلند شد، عرب های گیله منصفانه طرف افتادند، آبروی من می خواهم منصفانه طرف، من می خواهم منصفانه طرف، میثاقیان جدا، پرویز گیلشکانی ۱.۷۰ بالا سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بالا وارد دروازه شدیم!

پرویز گیلی خانی معجزه است. معجزه اجتناب کرده اند مکان می آید؟ اجتناب کرده اند غرابت، اجتناب کرده اند شگفتی، اجتناب کرده اند شگفتی انسان می آید.

این جمله را تعدادی از بار در این سیستم شنیدیم. شاگردان پروین می گفتند علی پروین می گوید اول پرویز گیلیشخانی بعد من می خواهم.

او می گوید در فوتبال ایران مادر نژاد اول پرویز گلیشخانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم علی پروین …

بیایید فینال مورد را ببینیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود نیمه آخر این سیستم در خدمت ممکن است خواهیم بود.


عامل | محرم نویدکیا:

آقای جلال حسینی اجتناب کرده اند وفاداری خوبی در فوتبال ما برخوردار است. الان ۱۵ سال است کدام ممکن است در گروه سراسری فوتبال ورزشی می تنبل کدام ممکن است مدام در جاری اصلاح است را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانسته شخصی را وفق دهد. با توجه به همه اعضای خانواده در نظر گرفته شده می کنم آقای جلال حسینی حق دارند {در این} لیست باشند.

سیدجلال در مونتاژ قهرمانی همراه خود گل های سه گانه اش گروه ممکن است را دلفریب می کرد.

سرانجام او صادق حضور {در این} گروه است. کنار اجتناب کرده اند بحث های باشگاهی، آرزو می کنم بنویسم چه چیزی دقیق است. من می خواهم بیش از حد به شرایط تجهیزات گلف اهمیت نمی دهم.


اجتناب کرده اند تولید دیگری بازیکنانی کدام ممکن است می توانستند {در این} پست رای بدهند… بعد از همه رای دادند با این حال پرویز گیلشخانی رای فوق العاده بالایی آورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گیمرها ذخیره او چه کسانی هستند؟ سیدجلال حسینی!

رسول جربکندی کلید بهزیستی سید جلال را شکسته نشده داد. هر دو ردا وطنخا اظهار داشت روی حیله و تزویر است مثل سیدجلال در بالا ۲۰ سالگی باشی. محرم نویدکیا سیدجلال حسینی را در گروه برگزیده شده قرن شخصی قرار داد.

ببینید بهزیستی اقامت رمز تداوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تداوم آن دلیلی برای قرار تکل در ترکیبی بزرگان گذشته تاریخی فوتبال ماست. خیلی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی هم سن هر دو حتی کوچکتر اجتناب کرده اند سیدجلال سال ها اجتناب کرده اند فوتبال در اطراف بودند. یکی سرپرست فنی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکس سرپرست. با این حال سیدجلال حسینی همچنان جزو بهتر از هاست. با این حال سیدجلال امروزی سیدجلال دهه ۹۰ نیست، اجتناب کرده اند بالا فضا بگیرید با این حال تخصص او را ببینید. او سال قبلی ۶ گل ظریف برای پرسپولیس در لیگ برتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیگ قهرمانان به ثمر رساند. بعد از همه سیدجلال حسینی صاحب این شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آوازه حضور {در این} گروه تاریخی است.

پایین بالا سیدجلال در گروه های سراسری کشورمان، محمد خاکپور، سهراب بختیاری زاده، حسین گازرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر پسران اجتناب کرده اند سلسله نیکان تحت سلطه بر فوتبال ایران بودند. با این حال پرویز گیلی خانی را وسط حفاظت آوردیم، چرا؟ از اکثر متخصصان ترجیح دادند {در این} نشریه آن را محدوده کنند. اگرچه متعدد او را بهتر از هافبک دفاعی گذشته تاریخی فوتبال ایران می دانند.

اتفاقاً چه خوشایند کدام ممکن است گفتی. پرویز گیلشکانی تقریبا در همه پست ها علاوه بر این دروازه بان، وینگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهاجم رای داد. جهانگیر کوثری اظهار داشت جدا از پست دروازه بانی، بیشتر است در هر پستی قیچی بزنیم به همان اندازه همه گیمرها را در آن مکان قرار دهیم. پرویز گیلشکانی در پست حفاظت بیشترین رای را کسب کرد. حالا کدام ممکن است آرا را تماشا کردم، رای دهندگان برای پوست حمل کریم باقری اجتناب کرده اند گروه روی حیله و تزویر بودند، ترجیح دادند پرویز گیلشکانی را به وسط حفاظت بیاورند.

خیلی ها هم گفتند چرا ۱ ۳ ۲ ۴ مخلوط کردن را محدوده نکردی؟ به ۲ هدف:

  1. اینکه ما همه قابلیت ها را به همین ترتیب ۴ ۴ ۴ داریم. گذشته تاریخی فوتبال می گوید ۴ ۴ ۲ داریم.
  2. اگر ۱ ۳ ۲ ۴ مساوی می کردیم احتمالا پرویز گیلش خانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریم باقری همراه خود هم ترکیبی می شدند، حفاظت عکس به گروه اضافه می شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند همه مهاجمان عظیم گذشته تاریخی فوتبال ما استفاده می شد.

پرویز گیلشکانی شناخته شده به عنوان مدافع میانی محدوده شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوم فروردین ماه به پرویز گیلشکانی منصوب شدیم.

این سیستم تموم شد آقای سیمون؟

آره!

پرویز گلی‌خانی گران، درجه غیر سکولار این این سیستم را کدام ممکن است عنوان کاپیتان فوتبال ایران بود ارائه می دهیم تقدیم می‌کنم. پرویز گیلشخانی در همه زمان ها در روده ها فوتبالدوستان {خواهد بود}، اجتناب کرده اند فناوری باشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی پروین گرفته به همان اندازه فناوری نصیر محمدخانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمید علیدوستی، فناوری من می خواهم، فناوری سامان را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه فناوری همه دوستان ما، شبیه به دوستان پایین دوربین. ، علیرضا ابراهیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرضا منوچهری گران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه افرادی که {در این} گروه کمک کردند.

سودآور باشید!