حضور ایرانیان در کلاس آموزشی مربیان دعوت شده از کشورهای مختلف به امارات


حضور ایرانیان در کلاس آموزشی مربیان دعوت شده از کشورهای مختلف به امارات


به گزارش ایلنا، رضا عنایتی و نوید فریدی از ایران در دوره آموزشی مربیان دعوت شده از کشورهای مختلف به امارات شرکت کردند.


در این دوره که با حضور فابیو کاپلو، فرانچسکو توتی، کاستا اونای سرمربی استون ویلا برگزار شد، نقش مهم مربی در برخورد با بازیکنان مختلف از نظر رفتار و ارزیابی شخصیتی بازیکنان و نوع استفاده از بازیکن در رابطه با الگوی رفتاری و شخصیتی و همچنین استفاده بهینه از استعدادهای باشگاه به طور کامل و حداکثر و یافتن راه های مختلف برای بازیکنان جدید باشگاه از نظر قرارگیری سریع ذهنی و روانی در سطح قدیمی ها. بازیکنان مورد بحث و تحقیق قرار گرفتند و ثبت قرارداد حرفه ای برای بازیکنان جوان باشگاهی از دیگر موضوعات این کلاس است.


33


انتهای پیام/