حسین ماهینی بازیکن سابق پرسپولیس نیز بازداشت شد


حسین ماهینی بازیکن سابق باشگاه پرسپولیس ساعتی پیش با حکم قضایی بازداشت شد.

حسین ماهینی تیایر اسبق پرسپولیس هم دستگر شد حسین ماهینی تیایر اسبق پرسپولیس هم دستگر شد

حسین ماهینی بازیکن سابق باشگاه پرسپولیس ساعتی پیش با حکم قضایی بازداشت شد.

به گزارش ایرنا، حسین ماهینی بازیکن سابق پرسپولیس ساعتی پیش با دستور مقام قضایی بازداشت شد که در روزهای اخیر مطالبی در حمایت و تشویق اغتشاشات در صفحات مجازی خود منتشر کرده بود.

مطالب ارسال شده توسط ماهینی نمونه ای از تلاش برای ترویج بی نظمی و آشوب در کشور بود و به هیچ وجه با واقعیت ها مطابقت نداشت.

حسین ماهینی طی روزهای گذشته از علی کریمی و پست هایش در شبکه های اجتماعی حمایت کرده بود.