حساب های بانکی الیگارش سوئیس مسدود شد


حساب های بانکی الیگارش سوئیس مسدود شد

رئیس‌جمهور اوکراین اجتناب کرده اند سوئیس درخواست شده است {است تا} «اقدامات بیشتری» علیه نخبگان روسیه کدام ممکن است «به روسیه برای حمله به اوکراین کمک می‌کنند» انجام دهد.


رویترز به نقل اجتناب کرده اند ایلنا نوشت: ولودیمیر زلینسکی، رئیس جمهور اوکراین اجتناب کرده اند سوئیس درخواست شده است {است تا} اقدامات بیشتری را علیه نخبگان روسی “کدام ممکن است همراه خود اقدامات شخصی به روسیه برای حمله به اوکراین کمک می کنند” انجام دهد.


وی کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق ویدئو کنوانسیون همراه خود معترضان ضد درگیری در برن صحبت می کرد، افزود کدام ممکن است اجتناب کرده اند مقامات سوئیس درخواست شده است {است تا} حساب های بانکی تمام نخبگان روسیه را مسدود تنبل.


زلنسکی ذکر شد: “موسسه مالی های ممکن است سرمایه افرادی را دارند کدام ممکن است این درگیری را تحریک کردن کردند.” بیشتر است این امتیاز را اجتناب کرده اند آنها بگیریم.»
انتهای پیام/