حرکت ستاره استقلال به یاد محمد نوازی


حرکت ستاره استقلال به یاد محمد نوازی

کشتی‌های رابونایی در فوتبال یکی اجتناب کرده اند استراتژی‌هایی است کدام ممکن است توسط گیمرها زیادی در کشورهای مختلف به‌کار گرفته شده؛ تعدادی از سال در گذشته دیوید بکهام این کار را به شکوه در جریان مسابقات مختلف انجام می‌داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تبعیت اجتناب کرده اند او محمد نوازی مدافع راست سابق آبی‌های پایتخت نیز در جریان برخی تفریحی‌ها به این سبک اجتناب کرده اند کناره‌ها توپ را روی دروازه حریفان کشتی می‌کرد.

محمد نوازی همراه خود وجود اینکه آمادگی دوران تفریحی را ندارد، با این حال همچنان توانایی خاصی در کشتی رابونایی اجتناب کرده اند شخصی نماد می‌دهد

همین الان در جریان ورزش استقلال اتفاق جالبی رخ داد؛ عارف غلامی مدافع آبی‌ها در بخشی اجتناب کرده اند ورزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هنگامی کدام ممکن است گیمرها مشغول فوتبالِ دروازه نزدیک بودند، به توپ به تعیین کنید رابونایی ضربه زد کدام ممکن است همراه خود پاسخ‌های سازنده هم‌تیمی‌هایش روبه‌رو شد.
کشتی رابونایی به این تعیین کنید است کدام ممکن است پایی کدام ممکن است به توپ ضربه می‌زند، اجتناب کرده اند پایین پای تکیه‌گاه حرکت داده می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث خطا شرکت کننده روبه‌رو می‌شود. حالا عارف غلامی نیز در ورزش همین الان این کار را تکرار کرد به همان اندازه یاد محمد نوازی معلم کنونی آلومینیوم اراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت کننده سابق استقلال را خشمگین کرده باشد.