حجم نقدینگی از مرز ۵۴۰۱ هزار میلیارد دلار گذشت
در گزارش تحلیل تحولات و اقدامات کلان اقتصادی بانک مرکزی در مردادماه امسال آمده است: حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه ۱۴۰۱ (معادل ۵۴۰۱۷.۹ میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۱.۸ درصد افزایش یافت. ۱۴۰۰ که نسبت به رشد متغیر مذکور در مدت مشابه سال قبل ۱.۰ درصد کاهش نشان می دهد (۱۲.۸ درصد).