حادثه برای سالن گردشگری خرمشهر/ جاری همه مسافران خوشایند است


حادثه برای سالن گردشگری خرمشهر/ حال همه گردشگران خوب است

دبیر ستاد اجرایی ارائه دهندگان بازدید نوروزی خرمشهر همراه خود ردیابی به تصادف قایق گردشگری این شهرستان ذکر شد: خوشبختانه این حادثه مصدوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتی نداشت.


به گزارش ایلنا اجتناب کرده اند خوزستان، سجاد پاک گهر صبح همین الان چهارشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۱ همراه خود ادعا این خبر افزود: ساعت ۲۲ روز سه شنبه (۱۱ فروردین) عالی فروند قایق گردشگری همراه خود ۷۵ مسافر اجتناب کرده اند پل آزادی خرمشهر در جاری تردد بود. بقایای بتن در کل نبرد تخریب شد.


وی افزود: موضوع بلافاصله پس اجتناب کرده اند شیوع حادثه اجتناب کرده اند طریق کاپیتان لانگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید رادیو به وسط خواستار نجات گزارش احتمالاً خواهد بود. ، پلیس، منقل نشانی، شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروهای از ما در جاری تخلیه مسافران اجتناب کرده اند قایق شکسته هستند.


دبیر کل ستاد ارائه دهندگان بازدید نوروزی خرمشهر تصریح کرد: در آن نقطه نبود اتاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید فریب دادن انرژی، نزدیک کردن قایق های امدادی به لنج شکسته را همراه خود اشکال مواجه می کرد به منظور که عملیات تخلیه حدود عالی ساعت به اندازه انجامید.


وی همراه خود دقیق اینکه تمامی مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران این لنج ها دارای خاندان مقدس نجات بودند، اضافه کرد: بر ایده مبانی نوروزی گردشگری آبی، حضور مسافران در قایق را انتخاب کنید و انتخاب کنید لنج های گردشگری با بیرون خاندان مقدس ممنوع است.انتهای پیام/