حاجی دلیگانی: هدف «درواریار» کاهش هزینه دارو از جیب مردم است.


حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار و میمه در شورای اسلامی در گفت وگو با فارس با اشاره به اجرای طرح داروور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: در بحث باید اتفاقی بیفتد. حمایت دارویی و به جای حاکمیت بر افراد خصوصی و واسطه ها و وارد کردن داروهای ارزان قیمت، یارانه دارو در اختیار مردم و شرکت های بیمه قرار گیرد.

وی با اشاره به وجود فساد در حوزه دارو گفت: باید فساد از دارو حذف شود و در این راستا طرح دروار طراحی و اجرا می شود.

عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه از طرح دروار حمایت و استقبال می کنیم افزود: از مسئولان وزارت بهداشت تقاضا داریم این طرح را اجرایی کنند تا مردم با خیالی آسوده از خدمات دارویی و درمانی استفاده کنند.

وی تصریح کرد: هدف از اجرای این طرح کاهش هزینه های دارویی از جیب مردم و پرداخت آن هزینه ها توسط شرکت های بیمه است.

عضو هیأت رئیسه مجلس افزود: در عمل باید دید این طرح تفصیلی و اجرای آن چقدر دارو را ارزان می کند و هزینه های مردم را کاهش می دهد.

حاتزی دلیگانی تاکید کرد: امیدواریم با اجرای دقیق این طرح شاهد ارزانی داروها باشیم و دارو نه تنها در دسترس جهانیان قرار گیرد، بلکه قیمت آن نیز کاهش یابد.

دارم پیام میفرستم
این مقاله را برای صفحه اول توصیه کنید