جزئیات جدید درباره تصمیم مهم دولت برای بازگرداندن حقوق


محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره منابع دولت برای افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: منشأ اقدام دولت برای مجلس نیز جای سوال دارد زیرا دولت باید اصلاحیه ای را به مجلس ارائه کند. این. تنها جایی که دولت می تواند این کار را انجام دهد و دستمزدها را افزایش دهد چاپ اوراق قرضه و کسب درآمد اقتصادی است.

وی افزود: دولت ابتدا اعلام کرده بود که قصد فروش اوراق قرضه را ندارد اما در لایحه ای که دولت در خصوص حقوق محاسباتی گمرکی به مجلس فرستاد، گفته بود ۲۸ هزار میلیارد از منابع دولت کاسته می شود. مجلس برای مجوز چاپ اوراق قرضه».

زنگنه با اشاره مجدد به نبود منابع مالی مشخص از سوی دولت برای افزایش حقوق، گفت: اگر منابع در لایحه مشخص نباشد، خود شورای نگهبان این لایحه را تصویب نمی کند.

بر اساس این گزارش، سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: پیشنهاد افزایش حقوق و مستمری کارکنان و مستمری بگیران از سوی این سازمان مشترک با سازمان برنامه و بودجه کشور و مراحل تصویب قانونی آن به دولت ارائه شده است. در چند روز آینده پیگیری خواهد شد.