جزئیات برکناری مدیرعامل استقلال / تصمیم در جلسه شبانه وزارت ورزش!


تغییرات ایجاد شده در مدیریت باشگاه استقلال با توجه به دلایل جدایی مصطفی آزورلوس صحبت ها و صحبت های زیادی را به همراه داشت. در حالی که این تغییر توسط وزارت ورزش صورت گرفته بود، گفته می شد تصمیم هیئت مدیره بوده است.

پس از تصمیم وزارت ورزش برای تغییر مدیریت باشگاه استقلال، سه نفر از اعضای هیئت مدیره را برای امضای صورتجلسه در خصوص مدیرعامل باشگاه به ساختمان این وزارتخانه دعوت کرد. این دیدار در شرایطی برگزار شد که مصطفی آزورلو حضور نداشت.

در بین اعضای هیات مدیره دعوت شده به وزارت ورزش، محمد مومنی صورتجلسه را امضا نکرد و با قوت افضلی، چهارمین عضو هیات مدیره به وزارت ورزش دعوت شد.

با این شرایط مشخص می شود که اعضای هیات مدیره فقط دستور وزارت ورزش را اجرا کرده اند و هیچ دخالتی در این تصمیم مغرضانه نداشته اند زیرا یکی از اعضای هیات مدیره به نام حجت کریمی یک روز قبل از این اتفاق از اخراج آجورلو خودداری کرده بود. !

عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال همچنین مدعی شد که آجورلو به جلسه هیئت مدیره دعوت شده و در آن شرکت نکرده است، در حالی که مسئولیت برگزاری جلسه بر عهده رئیس هیئت مدیره است و آجورلو از اعضا برای حضور در این جلسه دعوت نکرده است. وزارت ورزش حتی از این دیدار هم خبری هست!

اگر سایر اعضا درخواست تشکیل جلسه داشتند باید کتباً به رئیس هیئت مدیره ابلاغ می کردند که چنین مکاتبه ای وجود نداشت!

آنچه مسلم است برکناری آزورلوس تصمیم فوری وزارت ورزش بوده و به همین منظور جلسه محرمانه ای در ساعت ۲۰ الی ۲۲ در محل وزارت ورزش و اعضای هیات مدیره تشکیل شده است. حاضر بودند همان روز صورتجلسه را امضا کنند و به جای آزورلو فتح الله زاده را انتخاب کنند.