جزئیات احتمالی طرح بورل فروش نفت در ازای نظارت
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم با اشاره به اینکه پیشنهاد جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اروپا یک طرح فصلی است، گفت: در این طرح مشوق های متعددی در نظر گرفته شده است. ایران و آمریکا به حداقل توافق برسند و هیچ اختلافی بین ایران و آمریکا در موضوع هسته ای گزارش نشده است.