جذب می کند بی اثر برای سپاهان / صعود


تساوی بی فایده برای سپاهان / صعود

سپاهان مقابل التوان به جذب می کند منصفانه بر منصفانه رضایت داد.


به گزارش ایلنا، سپاهان اصفهان در در اطراف دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف التوان سر خورد کدام ممکن است این دیدار همراه خود جذب می کند منصفانه بر منصفانه به بالا رسید.


سپاهان همراه خود واگذاری گل جذب می کند ۴ امتیازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} ورزشی برای جذب می کند التاوون پیروزی اجباری بود. الطوون همراه خود ۷ امتیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ امتیاز پایین بالا الدحل قرار گرفت. پاختاکور همراه خود قبول شکست ۳ بر صفر امشب مقابل الدحل همراه خود ۳ امتیاز در کلاس چهارم قرار دارد.


پانچ: ادهم محمد مخدامه (اردن)


دستیار: حمد مونس الروله – محمد مصطفی الکلف (اردن)


مقوا زرد: یاسین سلمانی، لوندما را انتخاب کنید و انتخاب کنید توامبه التوان در سپاهان


مقوا صورتی: –


گل ها: شهریار مقانلو (۶۵) برای سپن، سمیحان ​​(۴۷) برای التوان.


انتهای پیام/