جدول تاکتیک های پشتیبانی بررسی عملکرد تیم ملی ایران در جام جهانی ۱۹۹۸


حسین ایرانی

چرا هوادار از دو جام جهانی کیروش انتقاد نمیکنه به جایش از عصر حجار انتقاد میکنه!!!
علت چیست؟؟
چرا بی دلیل روزی صد بار به نفع کیروش میکنی!!
یه بار ندیدیم بگید کیروش تو ۸ سال چه سیستمی بازی میکرد…چه مدلی…
نقد کنیم…بگو تو ۸ سال چه بلایی سر تیم ملی اومده…روزی صدها پست میذاری که دو میلیارد نفر تو توییتر میگن اسکو باس اخراج بشه..ولی نمیگی کیروش بیاد. با چه قراردادی و چه نقشی خواهد داشت.