ثمره تلخ سفر بایدن به منطقه شورش، جنگ، برادرکشی و توطئه است.


ثمره تلخ سفر بایدن به منطقه شورش، جنگ، برادرکشی و توطئه است.

معاون وزیر امور خارجه تاکید کرد: گام پربرکت «میدن» با هدف عادی سازی روابط با رژیم سرطانی است که ریشه همه ناامنی ها و تهدیدها در منطقه است. ثمره تلخ این سفر شیطانی، شورش، جنگ، برادرکشی و توطئه است.


به گزارش ایلنا، محمدصادق فضلی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «گام تاسف بار بایدن» با هدف عادی سازی روابط با رژیم سرطانی است که ریشه همه ناامنی ها و تهدیدها در منطقه است. ثمره تلخ این سفر شیطانی، شورش، جنگ، برادرکشی و توطئه است.


و ادامه داد: همانطور که خداوند وعده داده و خواسته ملت های مسلمان است، خواهیم دید که پیروزی با مقاومت اسلامی است.


انتهای پیام/