تولد ۴ کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال در یک هفته! / نمودار تاریخچه طرفداری


فقط ACM 🐺

متأسفانه این کاربر کوتوله خونی هیچ درکی از شعور نداره مرد با لیدر تیم حریف که بزرگتره چیکار میکنی؟ همه آنها جزو افتخارات فوتبال ایران هستند، فرقی نمی کند تاجی باشد یا پرسپولیس. در ضمن طلا برامون با ارزشه.💙💙💙❤❤❤