توضیح دولت برای بازگشت ارز ۴۲۰۰ تومانیبهادری جهرمی یادآور شد: قانونگذار در قانون بودجه امسال گفته است که این نرخ ارز که یک عدد محاسبه شده است نباید ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شود بلکه باید به عنوان ارز واقعی ETS محاسبه شود. دولت موظف به اجرای این قانون بود اما اجرای آن منجر به افزایش پنج یا شش برابری حقوق ورودی نسبت به دلار ۴۲۰۰ دلاری قبلی می شد.