توئیت بهادری جهرمی همراه خود گفتن قوانین بودجه ۱۴۰۱ – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، علی بهادری جهرمی شامگاه سه شنبه در توییتر نوشت: در امروز قوانین بودجه ابلاغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله در اصل کار قرار گرفت.

فردا کنار هم قرار دادن سازی ۴۵ آیین نامه پیشنهادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش اجرایی مورد نیاز برای تسریع در بدست آمده نتایج را انتخاب کنید و انتخاب کنید عواقب سازنده بودجه تحریک کردن تبدیل می شود. اجتناب کرده اند ۳۹ آیین نامه بودجه ۱۴۰۰، تنها ۱۷ آیین نامه در نیمه اول سال (در گذشته اجتناب کرده اند تشکیل مقامات جدید) به تصویب رسیده است.