تهدید امنیت جهانی انرژی با ادامه تحریم های سرکوبگرانه علیه ایران


به گزارش شفاف، متن توییت جواد اوجی به شرح زیر است:

آشفتگی در بازار جهانی انرژی امنیت انرژی را به خطر می اندازد و عواقب نگران کننده ای برای واردکنندگان به ویژه زمستان سال آینده دارد. بی شک یکی از دلایل اصلی این امر، تحریم های سرکوبگرانه علیه ایران است که بزرگترین ذخایر نفت و گاز جهان را در اختیار دارد.