تنظیمات سند شده در قیمت جهانی طلا


در حالی کدام ممکن است اولویت ها با اشاره به درگیری اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت بالای نفت، اشتهای دسترس در بازار طلا را افزایش داده است.

تغییرات در صفحه جهانی طلا ثابت شده استتغییرات در صفحه جهانی طلا ثابت شده است

در حالی کدام ممکن است اولویت ها با اشاره به درگیری اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قیمت نفت تمایل به غذا را برای دسترس در بازار طلا افزایش داد، قیمت طلا در روز جمعه هر هفته افزایش کشف شد، با این حال قیمت فلزات در روز جمعه همراه خود افزایش بازدهی خزانه داری آمریکا افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید زرد شاهد نوسانات محدود بود.

بر ایده این گزارش، طلا در طولانی مدت پیشنهادات روز جمعه همراه خود ۰.۰۳ نسبت افزایش به ۱۹۵۸.۲۹ دلار در هر اونس رسید. فلز زرد در طولانی مدت پیشنهادات روز جمعه همراه خود ۰.۴۰ نسبت کاهش به ۱۹۵۹.۸۰ دلار رسید.

انتظارات انقباض در پوشش مالی فدرال رزرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدهی بعدی خزانه داری آمریکا، دسترس در بازار طلا را پرهزینه تر کرده است.

کریس گافنی، تحلیلگر بازار طلا می گوید: اگر نرخ بهره همچنان به افزایش شخصی یکپارچه دهد، ممکن است توسعه صعودی قیمت طلا را مختل تنبل.

وی افزود: با این حال فضای نهایی بازار همچنان نسبت به هزینه طلا مساعد است. همراه خود ملاحظه به نرخ های بالای تورم، احتمال دارد مثبت دسترس در بازار طلا همچنان بالاست. ما شاهد ورود مشتریان به بازار هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌خواهند دارایی‌های شخصی را متنوع کنند.»

هفته قبلی، فدرال رزرو پس اجتناب کرده اند سه سال نرخ بهره را افزایش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قیمت کاهش یافته پرهزینه پیش بینی دارند کدام ممکن است فدرال رزرو آمریکا در ماه می، نیم نسبت تولید دیگری نرخ بهره را افزایش دهد.