تمرینات کارکنان امید همراه خود حضور ۱۲ شرکت کننده در وسط سراسری فوتبال تحریک کردن شد


تمرینات تیم امید با حضور 12 بازیکن در مرکز ملی فوتبال آغاز شد

اولین ورزش کارکنان سراسری امید در اردوی نوروزی برگزار شد.


به گزارش ایلنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند مکان مناسب فدراسیون فوتبال، اولین اردوی کارکنان سراسری آشا در سال ۱۴۰۱ ظهر در امروز در وسط سراسری فوتبال تحریک کردن شد.


۲۷ شرکت کننده به اردوی کارکنان دعوت شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه گیمرها تحمل آزمایشات عروق کرونر قرار گرفتند کدام ممکن است بررسی همه آنها عقب کشیدن بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر گیمرها در قرنطینه منتظر پاسخ این است آزمایش بودند.


مهدی مهدوی کیا در ابتدای ورزش در امروز ضمن تبریک سال نو به گیمرها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کادرفنی، همراه خود اشاره کردن روزهای مهمی کدام ممکن است برای کارکنان سراسری امید در پیش است اجتناب کرده اند اردوی جلو خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن گیمرها آغاز به دویدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب و دنج کردن کردند. همراه خود توپ


گیمرها پس اجتناب کرده اند ورزش همراه خود هافبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال داخل تیمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شوتزنی {به سمت} دروازه، در نهایت ورزش عالی گل کودک نوپا به ثمر رساندند.


اردوی کارکنان سراسری امید اجتناب کرده اند نهم فرواردین ۱۴۰۱ در وسط سراسری فوتبال تحریک کردن تبدیل می شود.


انتهای پیام/