تقدیر از سردار اشتری توسط نیروی انتظامی و بسیج
فرمانده انتظامی کشور با تاکید بر اینکه پلیس اجازه نخواهد داد دشمنان قسم خورده این مردم و انقلاب امنیت و آرامش مردم عزیزمان را برهم بزنند، گفت: به مردم عزیزی که از شر و دردسر جدا شدند و به پلیس از آنها حمایت کنید، آنها “پاک” و “باهوش” بودند، متشکرم.